Komende dienst

Liturgie dienst 2 juli 2017 10 uur

Predikant : ds. Tom Rijken
Organist: Jan Jonker

Welkom door voorzitter kerkenraad
Inleidend kort orgelspel
Lied 216 vers 1 Dit is een morgen als ooit de eerste
Bemoediging
Lied 216 vers 2 en 3
Inleiding over de keus die ik als mens heb te maken.
Gebed
Lied 793 Bron van liefde, licht en leven.
Bijbellezingen
Deuteronomium 30 vers 11 – 20 Mattheüs 5 vers 13 – 16
Lied 886 Abba, Vader, U alleen.
Overdenking Thema: Word ik, wie ik moet zijn ?
Orgelspel
Open ruimte:om te reageren op de overdenking.
Lied 657 vers 1 en 4 Zolang wij adem halen.
Gebed, voorbeden en Onze Vader
Collecte.
Lied 419 Wonen overal nergens thuis
Zegenbede beantwoord met lied 415 vers 3
Orgelspel

Advertentie