Franck Ploum: ‘Het angstslot verbroken’

Op zondag 30 april om 10 uur is theoloog Franck Ploum uit Breda de voorganger in de dienst.  Het thema is: “Het angstslot verbroken” n.a.v. Johannes 20: 19- 31.
U bent van harte welkom.
Franck Ploum is voorganger van de Ekklesia Breda, een gastvrije gemeente waar mensen samenkomen rond het Bijbels verhaal om hun geloof te verdiepen, het leven vieren en hun geweten te scherpen. In de Ekklesia wordt het Bijbelse verhaal gelezen als een bevrijdingsverhaal, vrij van dogmatiek of kerk institutionele kwesties. Dat uitgangspunt wordt vertaald in vieringen, activiteiten, gemeenschapsopbouw en pastoraat.
Ploum is tevens directeur van “Zinsverband” , een initiatief vanuit de Ekklesia Breda. Zinsverband organiseert activiteiten zoals lezingen, vieringen en cursussen waarin getracht wordt vanuit de bijbels traditie antwoorden te vinden op zingevingsvragen, levensvragen en actuele gebeurtenissen.

Goede Vrijdag en Pasen

Onze diensten in de komende week.
Allereest de avond van Goede Vrijdag , delen van brood en wijn. Enkele mooie orgelkoralen van Bach. Voorganger: ds.Leuny de Kam.

passion (gesleept)En dan Paaszondag met ons kleine, maar enthousiaste projectkoor en ds.Egbert Rooze uit Antwerpen, Ongetwijfeld weer een bevlogen uitleg van het Paasverhaal , omlijst door vrolijke gezangen uit het Nieuwe Liedboek.

passion

Palmzondagdienst met Madrigaalkoor o.l.v. Anton de Kort

KomenAnton de Kortde Palmzondag is de zondag met  twee gezichten: het vreugdevol verhaal van de intocht van Jezus en de poort naar de Goede of Stille Week. In de dienst van zondag laat het Madrigaalkoor o.l.v Anton de Kort (foto) dit ook horen: de vreugde van de intocht met Ehre sei Gott van Schubert en Gloria sei dir gesungen van Bach en de verstilling van het lijden met onder meer Antifonen van Schubert en het O Crux ave van Rihards Dubra. Ook zingt het koor de bekende koralen Jesu, bleibet meine Freude en Zion, hört die Wächter singen uit de cantates van Bach. De dienst begint om 10 uur, Ds. Leuny de Kam is de voorganger en Bert Geleijnse de organist.

Op de koffie of bij de soep…..

crt_15930Op de eerste donderdagmiddag van de maand  staat de Doopsgezinde Kerk aan de Lange Noordstraat vanaf 12.45 u open voor ieder die zin heeft om in een gezellige sfeer en kopje koffie of thee te drinken of van een kop soep te genieten.
Gastvrijheid en belangstelling voor elkaar staan voorop, waarbij de bezoekers zich tot niets verplicht hoeven te voelen.
Deze inloopmiddagen worden “Doperse Herberg” genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat iedereen dan van harte welkom is in de Doopsgezinde kerk (Dopers is een ander woord voor Doopsgezind). De ontmoetingsruimte is de gemeentekamer achter de kerk. Deze is te bereiken via de ingang van de kerk aan de Lange Noordstraat 62.

Poëzie
Liefhebbers van poëzie kunnen al eerder op de dag terecht in de kerk. Ook op elke eerste donderdag van de maand van 12.15-13 uur is er namelijk een ‘poëziemeeting’ in de kerkruimte. Iedereen, die dat wil, kan langs komen met zijn of haar favoriete gedicht en dat aan de anderen voorlezen. Omdat de kerk niet verwarmd is, kan de warme kop soep in de Doperse Herberg -voor wie dat wil -dan een aangenaam vervolg zijn.